Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
фотогалерея
 


Повне найменування: Кредитна спілка „  Надія ”

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ 25596169

Місцезнаходження: Код за КАТОТТГ UA 26040350010070754, 78000, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Тлумач, вул. Шевченка 10 кв. 2

Контактний телефон: (03479) 2-13-60, (097) 821-19-33

Адреса електронної пошти: tlumach.ks.nadiya@gmail.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 78000, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Тлумач, вул. Шевченка 10 кв. 2

 

Кредитна спілка „Надія” не має відокремлених підрозділів

 

Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

 

Наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем законодавством не передбачена.

 

Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників, відсутні  

 

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.

 

Умови, за яких кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та із здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.

 

 

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі:                  

Дата запису: 30.03.2004 р.

Номер запису: 1 117 105 0002 000133

 

Інформація щодо включення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг № 234 від 30.03.2004 р.

Реєстраційний номер 14100099

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС № 57

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  30.03.2004 р.

 

Інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 26.11.2013 р., дата переоформлення ліцензії 05.01.2016 р., строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 23 від 05.01.2016 року)

 

Назва ліцензії:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 16.03.2017 р., строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 609 від 16.03.2017 року)

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)

Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601.

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua.

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.

 

 

Кредитна спілка „Надія” (далі – „кредитна спілка”) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Івано-Франківської області, а саме:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „Надія” та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Правила надання фінансових послуг”: ” на сайті кредитної спілки „Надія”: http://nadiya.naksu.org/index.php?id=32

 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Правила надання фінансових послуг”: ” на сайті кредитної спілки „Надія”: http://nadiya.naksu.org/index.php?id=32

 

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

 

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

 

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

 

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”. 

 

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом.

 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено у розділі „Правила надання фінансових послуг” та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.3.2.1.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Надія” , яке розміщено у розділі „Правила надання фінансових послуг” на сайті кредитної спілки „Надія”: http://nadiya.naksu.org/index.php?id=32

 

Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

•          платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

•          платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

•    витрати споживача на супровідні послуги, пов'язані з укладенням договору про споживчий кредит.

 

Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати споживачам супровідні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит. Споживач має право самостійно обрати особу для надання супровідні послуг.

 

Кредитна спілка надає комерційні кредити, фермерські кредити та кредити іншим кредитним спілкам, які не є споживчими (далі – неспоживчі кредити). Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, при отриманні такого кредиту включно з податками, включає суму процентів за користування кредитом та платежі, пов’язані із оформленням забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду неспоживчого кредиту, яке розміщено у розділі „Правила надання фінансових послуг” на сайті кредитної спілки „Надія”: http://nadiya.naksu.org/index.php?id=32, та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.3.2.1.5.Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Надія”. Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати відповідні послуги, пов’язані з укладенням договору про неспоживчий кредит. Клієнт має право самостійно обрати особу для надання такої послуги.

 

Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитної спілки як кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до цього Договору.

Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. договору про споживчий кредит, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.8, 5.7. або 9.2. договору про споживчий кредит, споживач зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою, передбаченою п. 3.1. такого договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.

Споживач, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитній спілці завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням нижчезазначених особливостей:

У разі неповернення Позичальником кредиту та процентів за користування кредитом в день чергового платежу, визначеного Графіком платежів, з наступного дня за цим днем, проценти нараховуються на залишкову суму кредиту та суму несплачених відсотків у встановленому порядку до дати виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором згідно з Графіком платежів.

Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення зобов'язань споживача на підставі такого договору, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

За прострочення Позичальником строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п. 2.1., 5,1,7., 5.7. або 9.2. цього Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 48 процентів річних від простроченої суми.

 

Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитної спілки як кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до цього Договору.

Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. такого договору, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.7, 5.7. або 9.2. такого договору, споживач зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою, передбаченою п. 3.1. такого договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.

Споживач, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитній спілці завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням наступних особливостей: .

У разі неповернення Позичальником кредиту та процентів за користування кредитом в день чергового платежу, визначеного Графіком платежів, з наступного дня за цим днем, проценти нараховуються на залишкову суму кредиту та суму несплачених відсотків у встановленому порядку до дати виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором згідно з Графіком платежів.

За прострочення споживачем строків сплати, передбачених Графіком платежів та/або п. п. 2.1., 5.1.7, 5.7. або 9.2. такого договору, споживач згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує кредитній спілці на її вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 48 процентів річних (у розмірі, зазначеному у п. 3.1. цього Договору) від простроченої суми.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов'язань за таким договором не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

 

 

Інформація про механізми позасудового захисту прав споживачів фінансових послуг

Споживач має право звернутися:

- до кредитної спілки за поштовою адресою: 78000, Івано-Франківська область, м.Тлумач, вул.Шевченка 10 кв.2 або за місцезнаходженням кредитної спілки із відповідною скаргою, яку кредитна спілка зобов’язана розглянути та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

 

- до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), зокрема, до:

 

Національного банку України за поштовою адресою: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua. Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень (Закон України “Про звернення громадян”, рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року №332-рш). Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240;

 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Телефони: (044) 279 12 70 – приймальня;  (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія

Електронна пошта: head@consumer.gov.ua

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1.

 

  
   
   
Національна асоціація кредитних спілок України