Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
фотогалерея
 


ДОВІДКА

ПРО СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „НАДІЯ”

 

«22» квітня 2021р.

 

 

 

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

Дані паспорту або документу, що його замінює

 

Посада в органі управління

 

Освіта

Відомості про наявність/

відсутність непогашеної судимості за корисливі злочини

Спостережна рада

1.

 

Дзьоба Галина Василівна

 

 Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Смижук Оксана Василівна

 

Секретар

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

 

Водославський Іван Юрійович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

4.

 

Хамурда Володимир Антонович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

5.

 

Ганушкевич Михайло Адамович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Ревізійна комісія

1.

Сулима Петро Петрович

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Кебрин Василь Федорович

 

Секретар

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Войтюк Леонід Іванович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

 

Кредитний комітет

1.

Рошко Людмила Михайлівна

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Кишинська Галина Іванівна

 

Заступник голови

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Водославська Галина Іванівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Правління

1.

Кишинська Галина

Іванівна

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Водославська Галина Іванівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Рошко Людмила Михайлівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

 

Голова правління

КС „Надія”                                                                                                               Г.І.Кишинська
ДОВІДКА

ПРО СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „НАДІЯ”

 

«20» жовтня 2020р.

 

 

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

Дані паспорту або документу, що його замінює

 

Посада в органі управління

 

Освіта

Відомості про наявність/

відсутність непогашеної судимості за корисливі злочини

Спостережна рада

1.

 

Дзьоба Галина Василівна

 

 Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Смижук Оксана Василівна

 

Секретар

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

 

Водославський Іван Юрійович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

4.

 

Хамурда Володимир Антонович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

5.

 

Ганушкевич Михайло Адамович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Ревізійна комісія

1.

Сулима Петро Петрович

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Кебрин Василь Федорович

 

Секретар

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Войтюк Леонід Іванович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

 

Кредитний комітет

1.

Шевців Людмила Михайлівна

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Кишинська Галина Іванівна

 

Заступник голови

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Водославська Галина Іванівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Правління

1.

Кишинська Галина

Іванівна

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Водославська Галина Іванівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Шевців Людмила Михайлівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня
ДОВІДКА

ПРО СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „НАДІЯ”

 

«12» травня 2019р.

 

 

 

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

Дані паспорту або документу, що його замінює

 

Посада в органі управління

 

Освіта

Відомості про наявність/

відсутність непогашеної судимості за корисливі злочини

Спостережна рада

1.

 

Дзьоба Галина Василівна

 

 Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Смижук Оксана Василівна

 

Секретар

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

 

Водославський Іван Юрійович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

4.

 

Хамурда Володимир Антонович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

5.

 

Ганушкевич Михайло Адамович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Ревізійна комісія

1.

Сулима Петро Петрович

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Кебрин Василь Федорович

 

Секретар

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Войтюк Леонід Іванович

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

 

Кредитний комітет

1.

Шевців Людмила Михайлівна

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Кишинська Марія Степанівна

 

Заступник голови

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Водославська Галина Іванівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Правління

1.

Кишинська Марія Степанівна

 

Голова

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2.

Водославська Галина Іванівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3.

Шевців Людмила Михайлівна

 

Член

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

 

Голова правління

КС „Надія”                                                                                                               М. С. Кишинська Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України